Η παιδική κολύμβηση (mini swimming) είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα εισαγωγής στο άθλημα της κολύμβησης το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3,5 έως 5 ετών και αποτελεί μία από τις καλύτερες δραστηριότητες που μπορεί να επιλέξουν οι γονείς για το παιδί τους.

#1

Τι είναι ;

Mini Swimming

Παράλληλα με το παιχνίδι στο νερό της πισίνας, το παιδί μαθαίνει και εξασκεί το σώμα του, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την προσωπικότητά του. Αποκτά δηλαδή οφέλη που είναι σημαντικά τόσο για την πνευματική όσο για τη σωματική του υγεία και ανάπτυξη.

Τα μαθήματα κολύμβησης γίνονται χωρίς την παρουσία του γονέα μέσα στο νερό, αλλά με την καθοδήγηση των ειδικά εκπαιδευμένων προπονητών μας, Το παιδί οδηγείται στην εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων με ρυθμούς που υπαγορεύονται από τις ικανότητες της ηλικίας του και την δεκτικότητά του. Η καθοδήγηση γίνεται με χαλαρό, διασκεδαστικό τρόπο, απουσία πίεσης, σε ολιγομελή τμήματα, μέχρι 5 ατόμων, έτσι ώστε κάθε παιδί να προσεγγίζεται ατομικά, ανάλογα με την προσωπικότητά του.

Τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους από πολύ μικρά, γι'αυτό, μία δραστηριότητα όπως το mini swimming τα βοηθά να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για όλη τη ζωή τους. Συγκεκριμένα:

1

Η παιδική κολύμβηση βοηθά στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αφού το γυμνάζει με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Επιπλέον, η εξάσκηση στο νερό επιδρά θετικά στην υγεία του.

2

Τα μαθήματα κολύμβησης το εκτονώνουν, βοηθώντας σημαντικά στη βελτίωση των καθημερινών συνηθειών ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Ακόμα, η επαφή με το νερό το χαλαρώνει, απαλλάσσοντάς τα από το στρες.

3

Ο ομαδικός χαρακτήρας του mini swimming αναπτύσσει την κοινωνικότητά του. Παίζοντας στο νερό, μαθαίνει να λειτουργεί ως μέλος μίας μικρής ομάδας, κάνοντας καινούριους φίλους. Η κοινωνικοποίησή του είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού βοηθά στη μετέπειτα ομαλή ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον του σχολείου.

4

Με την καθοδήγηση των προπονητών το παιδί μαθαίνει να υπακούει στους κανόνες της κολύμβησης, καλλιεργώντας παράλληλα το χαρακτήρα του. Η πειθαρχία είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει το παιδί από τα μαθήματα παιδικής κολύμβησης.

5

Τέλος το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση, μαθαίνοντας να λειτουργεί αυτόνομα, αναπτύσσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ήδη από μικρό.